Zes rijksmonumenten die vragen om herbestemd te worden

In de provincie Zuid-Holland staan tal van Rijksmonumenten leeg die herbestemd kunnen worden. De provincie brengt vraag en aanbod samen om de kans op herbestemming ervan te bevorderen.

Tijdens de netwerkbijeenkomst Monumenten in beweging op 31 augustus werden kansrijke monumenten voor herbestemming gepresenteerd. Geïnteresseerden kregen informatie over de 10 geboden tot succesvolle herbestemming en uitleg over de financieringsmogelijkheden. Ook werden de uitkomsten van de Erfgoedmonitor getoond, waarbij gezocht werd naar matches voor een TOP 6 aan kansrijke te herbestemmen monumenten.

Heeft u vragen of ideeën voor herbestemming van één van onderstaande zes rijksmonumenten? Wilt u in contact komen met de eigenaar? Mailt u dan gerust naar monumenteninbeweging@pzh.nl

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed helpen beschermen en benutten. Erfgoed maakt de omgeving mooier, vertelt het verhaal van onze geschiedenis en biedt kansen voor economie, recreatie en toerisme. Daarom zet de provincie zich actief in voor behoud en restauratie van bijvoorbeeld molens, landgoederen, boerderijen en kerkgebouwen. De provincie Zuid-Holland houdt deze monumenten in stand door restauratie te stimuleren en leegstand te voorkomen door middel van herbestemming.