Vijf industriële monumenten die roepen om herbestemming

Monumenten in beweging – Ruimte voor Industrieel Erfgoed

In de provincie Zuid-Holland staan tal van industriële monumenten leeg die roepen om herbestemming. De geschiedenis van deze provincie is verbonden met bedrijvigheid en industrie langs waterwegen. Daarvan getuigen talrijke industriële objecten als fabrieken, pakhuizen, werven en kranen. Veel van deze gebouwen hebben inmiddels hun functie verloren. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het behoud van deze gebouwen en voor het optimaal benutten van de ruimte in onze dichtbevolkte provincie. Dat is Slim ruimtegebruik. Maar hoe kunnen we deze industriële objecten het beste behouden en een nieuwe functie in hun ruimtelijke context geven?De provincie brengt vraag en aanbod samen om de kans op herbestemming ervan te bevorderen.

Tijdens het netwerkevenement ‘Monumenten in beweging– Ruimte voor Industrieel Erfgoed’ op 23 mei werden 5 kansrijke industriële monumenten voor herbestemming gepresenteerd. Overheden, ontwikkelaars, en financieerders werden geinformeerd over successen en kansen voor de toekomst, Mixed Use gebiedsontwikkelingen en Rotterdams industrieel erfgoed & transformaties.

Heeft u vragen of ideeën voor herbestemming van één van onderstaande monumenten? Wilt u in contact komen met de eigenaar? Mailt u dan gerust naar monumenteninbeweging@pzh.nl

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed helpen beschermen en benutten. Erfgoed maakt de omgeving mooier, vertelt het verhaal van onze geschiedenis en biedt kansen voor economie, recreatie en toerisme. Daarom zet de provincie zich actief in voor behoud en restauratie van bijvoorbeeld industrieel erfgoed. De provincie houdt deze monumenten in stand door restauratie te stimuleren en leegstand te voorkomen door middel van herbestemming.