Vijf agrarische monumenten zoeken een nieuwe bestemming

Monumenten in beweging – Ruimte voor Agrarisch Erfgoed

Tijdens het netwerkevenement ‘Ruimte voor agrarisch erfgoed – Monumenten in beweging op 21 november in de Wijnboerderij in Vlaardingen zijn 5 kansrijke agrarische monumenten voor herbestemming gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland is samen met ontwikkelaars, financierders, adviseurs, boerderijdeskundigen, monumenteigenaren en overheden in gesprek gegaan om te kijken naar mogelijkheden voor herbestemming van deze bijzondere agrarische objecten.

Het platteland van Zuid-Holland is gevormd door haar agrarische verleden. Dit verleden is nog zichtbaar in het landschap met zijn vele karakteristieke boerderijen. Veel van deze objecten hebben inmiddels hun functie verloren. Door de bedrijfsbeëindiging of door te hoog wordende kosten van onderhoud dreigt leegstand. Hoe kunnen we de historische boerderijen een passende nieuwe functie geven en daarmee ons platteland vitaal en aantrekkelijk houden? Voor vragen over of interesse in één van onderstaande boerderijen, kunt u mailen naar monumenteninbeweging@pzh.nl

Erfgoed maakt de omgeving mooier en vertelt het verhaal van onze geschiedenis. De provincie Zuid-Holland beschermt daarom haar erfgoed en maakt het graag beleefbaar. Dit biedt kansen voor economie, recreatie en toerisme. De provincie stimuleert ook de restauratie en herbestemming van agrarische monumenten om hun behoud te waarborgen en om leegstand te voorkomen.