Protestantse Kerk te Kaag

Dit jaar krijgen vijf Zuid-Hollandse rijksmonumenten een subsidie verstrekt ter bevordering van hun herbestemming. Het betreft in dit geval vooral voorzieningen ten behoeve van het isoleren, het verbeteren van het binnenklimaat en het toegankelijk maken voor mindervaliden.

Overzicht subsidies

Bekijk hieronder een overzicht van het toegekende (maximale) subsidiebedrag per locatie.

  • Oude Raadhuis in Oud-Beijerland: €100.000
  • Hervormde Kerk in Kaag: €61.163
  • Stadhuis in Nieuwpoort: €75.962
  • Molen De Lelie in Puttershoek: €42.722
  • Boerderij Oudelandseweg in Ouderkerk a/d IJssel: €20.153

“Daadkracht, energie en vakkennis”

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen is onder andere gekeken naar de wijze waarop de voorzieningen worden aangebracht en in hoeverre dit gevolgen heeft voor het monument. Ook weegt de cofinanciering, de publieke toegankelijkheid van de rijksmonumenten en de inzet van leerling-werkplaatsen, via Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) mee. Hiermee bevordert de provincie graag het behoud van werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt.

Gedeputeerde voor erfgoed en cultuur, Willy de Zoete: “Het is mooi om te zien hoe talloze monumenteigenaren en een grote schare vrijwilligers elke dag weer hun daadkracht, energie en vakkennis inzetten. De provincie is blij dat zij daar middels onze subsidieregeling een steentje aan bijdraagt. Zo kunnen wij ons erfgoed behouden, beleefbaar maken en doorgeven aan toekomstige generaties. Want erfgoed is van ons allemaal.”

Aanvraagperiode

Tussen 1 mei en 1 juli 2020 konden eigenaren van een rijksmonument een subsidieaanvraag indienen. De provincie ontving gedurende deze periode zeven aanvragen, waarvan er vijf gedeeltelijk gehonoreerd zijn. Aan vier van de vijf is een gedeelte van het gevraagde subsidiebedrag verstrekt, omdat niet alle opgegeven kosten subsidiabel zijn gesteld. Eén aanvrager krijgt een gedeeltelijke subsidie omdat én niet alle kosten subsidiabel zijn gesteld maar tevens omdat het subsidieplafond onvoldoende hoog is om meer subsidie te verstrekken.

Subsidieregeling

De provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, waaronder de molens, binnenstedelijke rijksmonumenten, industriële en agrarische objecten en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie restauratie, herbestemming, toegankelijkheid en verduurzaming van haar rijksmonumenten bevorderen. Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spin off. Zo maken we Zuid-Holland #elkedagbeter.