Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk Voorburg

De herbestemming voor de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk in Voorburg komt heel dichtbij. Mede dankzij inspanning van de Aanjager herbestemming religieus erfgoed van de provincie Zuid-Holland is het kerkgebouw door de parochie verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze gaat de herbestemming op zich nemen. Hiermee blijft het behoud van dit rijksmonument gewaarborgd.

De provincie voelt zich verbonden met haar kerkgebouwen. Voor velen voorheen een plek van spiritualiteit, bezinning en het vieren van mooie of markante levensmomenten. Kerken hebben bovendien veelal een kompasfunctie in ons Zuid-Hollandse landschap.

Op 17 februari 2020 markeerden gedeputeerde voor Zuid-Holland, Willy de Zoete, wethouder Van Eekelen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Marnix Norder van projectontwikkelaar Steenvlinder en de parochie het moment waarop we vooruit kijken naar de nieuwe bestemming van dit kerkgebouw. Het kerkgebouw zat ouderwets vol met buurtbewoners en andere belanghebbenden om dit herbestemmingsmoment mee te vieren. Er werd ook ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om je op te geven om mee te denken over de herbestemming. Na twaalf jaar leegstand kan nu een start gemaakt worden met de herbestemming. De omvang en hoogte van de kerk en de bijzondere lichtinval door de glas in loodramen gaan een unieke ruimte bieden voor wonen en werken of het krijgt een culturele of openbare functie. Steenvlinder creëert hier een project waarbij omwonenden en toekomstige bewoners en gebruikers zelf de regie hebben over gebruik en inrichting van het gebouw.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Kerken zijn al eeuwen belangrijke bakens in het landschap voor onze inwoners. Vaak centraal in een dorp of stad of het middelpunt van wijken en buurten. Het is voor de beleving van onze geschiedenis, het behoud van markant erfgoed en voor de erkenning van hun maatschappelijke traditie goed dat lege kerken een nieuwe rol kunnen krijgen. Als woning, culturele of economische broedplaats of bijvoorbeeld als museum en zo onderdeel blijven van een lokale gemeenschap. De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit streven naar hergebruik van, en een nieuwe toekomst voor, monumentaal religieus erfgoed”.

Aanjagers rijksmonumentaal erfgoed

Aanjagers erfgoed
Het aanjaagteam met van links naar rechts: Ton Vervoort, Klaas Telgenhof, Ruud Wiersum.

Sedert 2018 heeft de provincie drie aanjagers aangesteld om eigenaren van religieus, industrieel en agrarisch Rijksmonumentaal erfgoed te helpen bij het herbestemmen van hun panden. Onze aanjager religieus erfgoed was nauw betrokken bij de herbestemming van de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk. In goede samenwerking met de parochie en het bisdom heeft de aanjager een ontwikkelplan opgesteld, de firma Steenvlinder bereid gevonden het pand in ontwikkeling te nemen en bestuurlijke afstemming gezocht met de gemeente voor functiewijziging. Een zeer succesvol gezamenlijk traject.

De provincie bewaakt en behoudt haar cultureel erfgoed. Erfgoed maakt de omgeving mooier en blijft zo behouden voor een groot publiek. Nu en in de toekomst. Zo maken we Zuid-Holland elke dag een beetje beter.