Van 1 mei tot 1 juli 2020 kunnen subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen worden ingediend ten behoeve van herbestemming van rijksmonumenten.

De provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, zoals bijvoorbeeld molens, kastelen en landgoederen, boerderijen en industrieel erfgoed en de in toenemende mate vrijkomende kerken.

Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen bij herbestemming. Voorwaarde hierbij is dat er enige mate van openstelling is, zodat meer mensen van het erfgoed in Zuid-Holland kunnen genieten.

Kijk hier voor meer informatie en om subsidie aan te vragen