In het ontwerpatelier van de gemeente Den Haag vond vanmorgen de afsluiting plaats van het ontwerptraject van de studenten minor real estate (bouwkunde en vastgoed) van de Haagse Hogeschool. Binnen dit ontwerptraject stond de herbestemming van Radioduin in Scheveningen centraal. In 15 groepjes zijn allerlei creatieve nieuwe ideeën voor de twee gebouwen van voormalig Radioduin bij Duindorp gepresenteerd. De jury, waarin betrokkenen van de gemeente, vastgoed, makelaardij en provincie zuid-Holland zaten kozen twee winnaars:

Nr 1) The real group: een speelse beleving achter de duinen, met een combinatie van een educatief informatie centrum, fietsverhuur, brasserie en een kinderbinnenspeeltuin.

Nr 2) real good: plaatsen van een Thomashuis voor mensen met een verstandelijke beperking, in combinatie met natuurbeleving (bouw van uitkijktorentje).

img_6428

Het voormalige postkantoor aan de Rotterdamse Coolsingel is aangekocht door de Omnam Investment Group. Het monumentale pand zal worden herontwikkeld voor de gemengde bestemming Ven Rotterdam.

Als Ven Rotterdam moet het voormalige postkantoor plaats gaan bieden aan een wooncomplex in het hogere segment, een vijfsterrenhotel, winkels en een fintness-centrum. De kosten van de investering bedragen naar verwachting 100 miljoen euro.

Het oude postkantoor beslaat 25.000 m2 en is een van de weinige overgebleven historische panden in het hart van Rotterdam. Het pand is gebouwd tussen 1915 en 1922 naar ontwerp van architect G.C. Bremer en is nu rijksmonument.

Respectvol renoveren
De Omnam Investment Group voert momenteel gesprekken met een aantal architecten “van wereldformaat”. Het is in dit stadium nog niet duidelijk wie de opdracht voor het project krijgt, maar “het spreekt vanzelf dat voor zo’n iconisch gebouw op zo’n prominente locatie een befaamde architect wordt aangesteld”, aldus een zegspersoon van Ven Rotterdam.

Het  postkantoor staat nu meer dan vijf jaar leeg. De renovatie moet de voormalige grandeur van het gebouw in ere herstellen. Het ontwerp en de karakteristieke elementen zullen op een respectvolle manier worden versterkt, aldus de vastgoedgroep.

Ven
Met de plannen voor Ven Rotterdam in het voormalige postkantoor krijgt Ven Amsterdam een vervolg, nog voor dat project is opgeleverd. Het voormalige KPN-gebouw bij station Amsterdam Sloterdijk wordt momenteel ingrijpend verbouwd tot een zaken- en amusementscomplex. Ven Amsterdam moet begin 2017 de deuren openen.

Bron: Architectenweb
Beeld: VEN Rotterdam

Vincent van Rossum over renovatie

In de publicatie van de NRP Gulden Feniks 2016 viel mijn oog op het project in de Amsterdamse Wijttenbachstraat (p. 83). Uiteraard niet bekroond, omdat dergelijke keurige renovaties tegenwoordig heel normaal zijn. Maar die ommekeer is voor de Wijttenbachstraat te laat gekomen. Ik gebruik die straat al jaren als voorbeeld van de rampzalige vergissingen die stedenbouwkundigen en architecten kunnen begaan. Het was ooit een schitterende stedelijke ruimte, ontworpen en gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw. De beeldbank van het Amsterdamse stadsarchief laat zien dat het oorspronkelijke straatprofiel werd gekenmerkt door betrekkelijk diepe voortuinen, met twee rijen iepen in de trottoirs en een betrekkelijk smalle rijweg, bestraat met mooi materiaal. Die stedenbouwkundige luxe moest plaats maken voor een brede verkeersweg met een tramlijn naar het toen nieuwe Muiderpoortstation. De voortuinen verdwenen, de iepen werden omgezaagd en men completeerde het nieuwe profiel met een enorme plak asfalt.

De enige herinnering aan de Wijttenbachstraat van weleer die resteerde waren de twee negentiende-eeuwse gevelwanden. Werkelijk bijzonder was die architectuur niet, maar in elk geval had de stedelijke ruimte nog een zeker cachet door de eenheid van beide straatgevels. Die bescheiden kwaliteit werd vervolgens achteloos vernield door de stadsvernieuwers. Her en der verrees nieuwbouw die vooral getuigt van groot architectonisch onvermogen. De jongelui uit Delft hadden geleerd om goede woningen te bouwen maar zij begrepen niets van architectuurgeschiedenis en hadden nog nooit nagedacht over de vraag wat een stadsbeeld is. Zelfs met de beste wil van de wereld kan het resultaat alleen maar bedroevend worden genoemd. En omdat het bureau Hooyschuur nu heeft laten zien dat het ook anders kan, rijst toch de vraag of men destijds wel goed heeft nagedacht over de stadsvernieuwing. Het antwoord is natuurlijk nee, al die oude troep moest weg omdat de Woningdienst heilig geloofde in nieuwbouw. Inmiddels blijkt hoe onverstandig dat was. Juist daar waar veel nieuwbouw is verrezen, ontstaan nieuwe achterbuurten.

‘Renoveren is veel meer dan inventief hergebruik’
Wat mij altijd zo heeft verbaasd, is dat ambtenaren, corporaties en architecten zo weinig oog hebben voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Terwijl die kwaliteit essentieel is voor de kwaliteit van het openbare leven. Ik heb vaak in de Wijttenbachstraat op de tram staan te wachten, ook op winteravonden. Dat was geen pretje. Natuurlijk kan het niet overal ‘gezellig’ zijn in de stad, maar ‘unheimisch’, zoals de Duitsers dat noemen, is weer iets anders. Sloopnieuwbouw, zo mogen we nu wel concluderen, heeft nooit iets goeds opgeleverd, de woningen zijn ongetwijfeld beter, maar de ambiance is voorgoed bedorven.

De betekenis van die les is naar mijn mening nog steeds niet helemaal helder voor iedereen. Renoveren is veel meer dan inventief hergebruik. Renoveren is van essentieel belang voor de kwaliteit van onze toekomstige samenleving. De verloedering van de Wijttenbachstraat laat zien hoeveel schade de vooruitgangsprofeten kunnen aanrichten met al hun goede bedoelingen. De stad moet helemaal niet vernieuwd worden, gewoon goed onderhoud volstaat.

Bron: NRP

We kennen in Nederland een aantal prachtige en succesvolle herbestemmingen van industriële complexen. Het succesvolle recept van de Westergasfabriek, waarbij de herbestemming van een historisch complex een integraal onderdeel vormt van gebiedsontwikkeling heeft zich door heel Nederland verspreid.

Inmiddels wordt ook in het buitenland gekeken naar de Dutch Approach voor het transformeren van fabrieken, spoorzones en ziekenhuizen tot culturele hotspots. Is de Nederlandse aanpak echt het lichtende voorbeeld en is het dan ook elders toepasbaar? Of biedt de aanpak die men in andere landen hanteert aanleiding om eigen houding te ontwikkelen? Het antwoord op deze vragen werd onderzocht in een serie workshops met Frankrijk als vergelijkingscasus.

Lees het volledige artikel van Sebas Baggelaar op de website van Platform VOER.

Heemschut constateert dat op 12 mei jl. een aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen bij de gemeente Westland voor het bouwen van negen appartementen in en aan de rijksmonumentale watertoren aan de Verburchlaan in Naaldwijk. Hiermee hoopt HET Architectenbureau de verkoop van de appartementen te bespoedigen. Het college vraagt advies aan de monumentencommissie. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal advies leveren. Heemschut Zuid-Holland is benieuwd of het college achter het bouwplan staat of niet.  Lees meer

De oude Meelfabriek in Leiden staat al sinds 1988 leeg, maar daar komt verandering in. Het hele monumentale industriële complex krijgt de komende jaren een facelift. Het bouwwerk krijgt een hotel, luxe appartementen, studentenwoningen en ruimte voor kunst en cultuur. En de belangstelling van potentiële kopers is groot.

Lees hier het volledige artikel.

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Europees jaar van het industrieel erfgoed. De provincie Noord-Holland kent een rijk industrieel verleden. Van de historische windmolen & pakhuizen op de oevers van de Zaan tot de imposante staalindustrie aan de kust in Velsen. In dit filmpje komen diver herbestemmingprojecten aan bod, waaronder het Hembrugterrein te Zaandam.