Watertorenprijs
,

Drie Zuid-Hollandse herbestemmingen in de prijzen

De Architectuurprijs, de Zwarte Tulpprijs en de Watertorenprijs: in een drietal competities ontvingen herbestemmingen in Zuid-Holland de afgelopen weken een officiële blijk van erkenning voor behoud, restauratie en doorontwikkeling. Architectuurprijs…
Studiemiddag Herbestemmen industrieel erfgoed 3 december: voormalig schokbetonfabriek ZwijndrechtErfgoedhuis Zuid-Holland
,

Studiemiddag Herbestemmen industrieel erfgoed 3 december: bekijk de presentaties terug

De Van Nelle-fabriek in Rotterdam, het Energiehuis in Dordrecht en de Meelfabriek in Leiden: stuk voor stuk aansprekende projecten die illustreren welk potentieel er schuil kan gaan in vervallend industrieel erfgoed. Op dinsdag 3 december organiseerde…

Wijziging subsidie voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten

Met deze subsidieregeling verstrekt de provincie subsidies voor restauratie van rijksmonumenten en voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument. Door deze subsidie wordt de herbestemming…

Verslag expertmeeting Marinekwartier Hellevoetsluis beschikbaar

Herbestemming ZH organiseerde onlangs een expertmeeting in samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis. Tijdens de expertmeeting genereerden herbestemmings-experts samen met betrokkenen ideeën voor de toekomst van het Marinekwartier in Hellevoetsluis. De…

Bijna 3 miljoen voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten

Jaarlijks kent de provincie Zuid-Holland subsidie toe ten behoeve van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Dit jaar wordt daarvoor een bedrag van bijna € 3 miljoen verstrekt. Door restauratie en herbestemming te stimuleren en…

Handreiking: ‘Molenerven’

Zuid-Holland is met 228 molens een molenrijke provincie. In de afgelopen decennia is veel aandacht uitgegaan naar de instandhouding van molens, in het bijzonder naar het gebouw als werktuig. De directe omgeving, het molenerf, kreeg die niet…

Beeldverslag ‘Ruimte voor agrarisch erfgoed’ beschikbaar

Het verslag van de Netwerkbijeenkomst ‘Ruimte voor agrarisch erfgoed’ van 21 november 2018 is nu beschikbaar. Klik op de onderstaande link om deze in .pdf te downloaden. Beeldverslag 'Ruimte voor Agrarisch erfgoed'Download

Verslag expertmeeting Schokbeton beschikbaar

Herbestemming ZH organiseerde onlangs een expertmeeting in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht. Tijdens de expertmeeting genereerden herbestemmings-experts samen met betrokkenen ideeën voor de toekomst van de voormalige schokbetonfabriek…
,

Restauratiefond compliment 2018: Meelfabriek te Leiden

Ab van der Wiel - de initiatiefnemer en inspirator van de herbestemming van de ‘De Meelfabriek’ in Leiden - had vandaag een extra reden voor een mooie dag. Naast het slaan van de eerste paal voor de parkeergarage door VNO-NCW voorzitter…