Steeds meer winkels, kantoren en bedrijven, maar ook boerderijen, kerken en maatschappelijke gebouwen komen leeg te staan in Noord-Brabant. Daar wil de provincie wat aan doen onder het motto ‘herbestemmen is het nieuwe bouwen’.

De Provinciale Staten hebben in meerderheid groen licht gegeven voor het programma Brabantse Aanpak Leegstand. De aanpak vraagt enerzijds om strakker sturen op uitbreiding en anderzijds om ruimte te geven. Het belang van herbestemmen is al lang duidelijk, vooral in een provincie met meer dan twaalf miljoen vierkante meter leegstand. “Transformatie van leegstaand vastgoed, herbestemming of sloop, biedt volop mogelijkheden om maatschappelijke behoeften en opgaven te realiseren”, zo meldt de provincie. Ze haalt aan dat er uit leegstaande panden ook veel woningen gecreëerd kunnen worden. In Eindhoven ontstond bijna de helft van alle nieuw toegevoegde woningen vorig jaar door het verbouwen van onder andere kantoren naar woningen.

Rol van de provincie Noord-Brabant
De provincie ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het zorgen voor kennis(deling) en het stimuleren van initiatieven en experimenten die nieuwe perspectieven voor leegstand – door herbestemming of sloop – mogelijk maken. Daarnaast wil de provincie, vanuit haar regierol, bijdragen aan goede regionale afspraken over bouwplannen voor bedrijven, winkels, kantoren en woningen, zodat er niet nog meer leegstand kan ontstaan. Een andere rol van de provincie is het mogelijk maken van zonnevelden in de onbebouwde ruimte.

 

Zie het volledige artikel op: Renovatieprofs