Op 5 augustus 2020 heeft het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas, het Compliment voor het Monument ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Het compliment is een blijk van erkenning voor gerestaureerde en herbestemde monumenten. Het rijksmonumentale Patriciërshuis dateert uit 1649 en herbergt een prachtige museumcollectie. Ook kan er vergaderd worden en opent het museum zijn deuren voor fotoshoots.

Uitreiking van het Compliment voor het Monument aan het Dordts Patriciërshuis. Van links naar rechts: Laurens Gooshouwer (penningmeester bestuur), Patty van der Kleij (provincie Zuid-Holland, Monumententeam), Peter Zwaanenburg (algemeen bestuurslid).

Het Patriciërshuis werd gebouwd in Dordrecht in opdracht van Jacob Trip (1575-1663), een telg uit een invloedrijke familie die handelde in ijzer en wapens. Het huis ligt aan de voorzijde aan de prachtige historische Wolwevershaven en is in 1733 samengevoegd met het naastgelegen pand. Aan de achterzijde kijkt het huis uit op Europa’s drukst bevaren drierivierenpunt van de Oude Maas, de Noord en de Merwede. Vanuit de ronde ‘Maaskamer’, gebouwd rond 1780, heeft men een prachtig uitzicht op dit punt. Een bezienswaardigheid op zich!

Museum aan de Maas

Het Patriciërshuis is in zijn lange historie regelmatig overgegaan in andere handen. De huidige eigenaar, die jarenlang kunst, meubels en oude gebruiksvoorwerpen verzameld heeft, besloot het huis in 2011 open te stellen voor het publiek. Sindsdien fungeert het Patriciërshuis als Museum aan de Maas. Dit museum bezit een collectie schilderijen en tekeningen van Dordtse schilders, die werkzaam waren aan het einde van de achttiende, begin negentiende eeuw. Bijzonder zijn de haardstukken van kunstenaar Cornelis Kuipers. De collectie bevat ook werken van Schouman, Schotel en de Koningh.

Het Patriciërshuis

Verder heeft het museum kunstwerken en achttiende eeuwse gebruiksvoorwerpen in bruikleen gekregen van het Dordrechts Museum en het museum Huis van Gijn. De inrichting bestaat uit een brede collectie meubels in Lodewijk XVI-stijl en diverse gebruiksvoorwerpen uit die periode. Er is een vergaderruimte te huur in het museum, dat gerund wordt door tientallen enthousiaste vrijwilligers.

Subsidie voor restauratie en herbestemming

In 2018 heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie van €100.000,- verleend voor de restauratie en herbestemming van het Patriciërshuis. Daarbij is ook de duurzaamheid en de toegankelijkheid van het pand verbeterd. Hierbij is de historische trap weer in de oorspronkelijke toestand teruggeplaatst. Door deze terugplaatsing kan ook de kelder als museumruimte worden gebruikt. Ook is in dat jaar vanuit de provinciale erfgoedlijn Waterdriehoek nog eens €100.000,- toegekend voor de uitvoering van het project Beleef het Dordts Patriciërshuis en de Wolwevershaven: een kelder en een haven vol verhalen. Met dit project wordt het bijzondere verhaal over de historie van Dordrecht en de relatie met het water verteld.

Erfgoedlijn Waterdriehoek

In Dordrecht en omgeving komt u overal het verhaal van het water tegen. Water als vijand en als bondgenoot. Het verhaal van het water is ook het verhaal van de provinciale erfgoedlijn Waterdriehoek. Deze erfgoedlijn wordt gevormd door Werelderfgoed Kinderdijk, de Biesbosch en de Drechtsteden. Het bestaat uit de rivieren Oude Maas, Merwede en Noord en hun oevers en dijken. Maar ook historische waterstaatsobjecten zoals molens en gemalen, buitendijkse elementen als griendheuvels en griendketen, eendenkooien en watergebonden industriële objecten als scheepswerven. Het Museum aan de Maas is een belangrijk monument binnen de erfgoedlijn Waterdriehoek en is op vele manieren verbonden met dit verhaal. Vlakbij het museum ligt het opmerkelijke ‘Schroevendok Straatman’. Dit monument valt ook binnen deze erfgoedlijn en werd gebruikt om scheepschroeven en roeren te repareren en te vervangen, door schepen deels uit het water te lichten.

Ontmoet erfgoed in Zuid-Holland

Erfgoed maakt de omgeving mooier en vertelt het verhaal van onze geschiedenis. Monumenten dragen bij aan de identiteit en kwaliteit van onze leefomgeving. De provincie Zuid-Holland houdt monumenten in stand door restauraties te stimuleren en herbestemming te bevorderen. Zo zijn veel restauraties van rijksmonumenten en herbestemmingen financieel op gang geholpen. Hierdoor blijft ons erfgoed beleefbaar voor een zo groot mogelijk publiek, nu en in de toekomst. Lees meer over restauratie en herbestemming.