,

Verslag expertmeeting Barakkenbos beschikbaar

Het barakkenbos in Katwijk bestaat uit barakken en enkele andere objecten in een bosachtige omgeving. Het bevindt zich aan weerszijden van de Wassenaarseweg (N441) en ligt tussen enerzijds het voormalige vliegveld Valkenburg (oost) en anderzijds…
,

Uitnodiging: Netwerkbijeenkomst ‘Monumenten in beweging’

De provincie Zuid-Holland nodigt u graag uit voor de Netwerkbijeenkomst Monumenten in beweging op 31 augustus 2017, voor particuliere investeerders, ontwikkelaars, financierders, uitvoerders, eigenaren en overheden. De provincie wil u met elkaar…
,

Rapport: Succes- en faalfactoren herbestemming monumenten

Er is sprake van een succesvolle herbestemming “als nieuwe gebruiks- functie blijvend voldoende rendeert om de instandhouding van het gebouw te bekostigen”. Met deze succesdefinitie als uitgangspunt is onderzocht waarom de…

Buitenplaats Ockenburgh wint Stimuleringsprijs Herbestemming

Uit acht genomineerden de historische Buitenplaats Ockenburgh de door de provincie Zuid-Holland beschikbaar gestelde Stimuleringsprijs Herstemming ZH gewonnen. Rik Janssen, gedeputeerde voor Zuid-Holland reikte de prijs uit. De jury was van…
,

BOEi tekent huurovereenkomst met Zuider Gymnasium

BOEi, gemeente Rotterdam en de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) hebben op 11 juli de huurovereenkomst getekend voor de vestiging van het Zuider Gymnasium in het voormalige Zuiderziekenhuis. Met de ondertekening…
,

Cursusdag: ‘Erfgoed en Herbestemmen’ door de Erfgoedacademie

We kennen in ons land veel monumentale gebouwen die leeg komen te staan en om een nieuwe bestemming vragen. Veelal gaat het om boerderijen, kerken, kloosters en industriële complexen, maar ook kantoren en winkels komen steeds meer leeg. Tijdens…
,

16 juni: Contactdag Herbestemming

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds bieden initiatiefnemers inspiratie, financiële ondersteuning, kennis en advies. Samen organiseren zij voor u op vrijdag 16 juni de Contactdag Herbestemming; een…
,

Uitnodiging: Uitreiking Stimuleringsprijs Herbestemming ZH op 22 mei 2017

Namens provincie Zuid-Holland nodigen wij u van harte uit voor de uitreiking van de Stimuleringsprijs Herbestemming in Zuid-Holland. Rik Janssen, gedeputeerde van cultureel erfgoed, reikt de prijs op maandag 22 mei 2017 uit. Wij verwelkomen…
,

Speciale hypotheek voor gesplitste objecten bij herbestemming

De laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek is als financiering inzetbaar bij grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Minder bekend is de mogelijkheid de lening te splitsen per zelfstandige wooneenheid wanneer er sprake…