Een weekendje weg tussen de bloembollen. Impressie KCCM

Slapen aan de rand van de bollenvelden in een gerenoveerd landschuurtje. Met dat doel worden drie landschuurtjes in de gemeenten Noordwijk en Teylingen opgeknapt. Als de vergunningen rond zijn, kunnen ze worden gerenoveerd om gebruikt te worden als overnachtingsplek voor wandelaars, fietsers en toeristen.

De kleine schuurtjes in de bollenvelden. Wie kent ze niet? Landschuurtjes vertellen het verhaal van de landarbeid op de bollenvelden. De landschuurtjes dreigen echter één voor één te verdwijnen. Van de honderden die in Duin- en Bollenstreek hebben gestaan, zijn tegenwoordig slechts enkele tientallen over. Na een inventarisatie van de overgebleven landschuurtjes, wordt nu gewerkt aan een reddingsproject. Een paar landschuurtjes worden gerenoveerd en zullen worden ingezet voor recreatie.

Onderdeel van beleefbaar bollenlandschap

Foto Landschuurtje Leeweg bij no. 19 Noordwijkerhout - Foto Werkgroep Bollenerfgoed
Foto Landschuurtje Leeweg bij no. 19 Noordwijkerhout – Foto Werkgroep Bollenerfgoed

Landschuurtjes werden gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw als opslag en rust- en schuilplaats voor landarbeiders. De schuurtjes variëren onderling sterk van elkaar, van een aantal planken tot complete stenen gebouwtjes. Met de komst van machines zijn deze landschuurtjes overbodig geworden. Daardoor staan ze leeg, verkrotten ze en worden ze uiteindelijk afgebroken. De landschuurtjes horen echter bij het beleefbaar bollenlandschap en verdienen het om bewaard te worden.

43 landschuurtjes

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG), Werkgroep Bollenerfgoed is om deze reden in 2016 begonnen met de inventarisatie van de nog bestaande landschuurtjes. 43 landschuurtjes zijn beschreven, opgemeten en gefotografeerd. Daarvan zijn er de afgelopen jaren maar liefst negen verdwenen: dat betekent dat er nu nog maar 34 over zijn.

Tevens is beoordeeld hoe waardevol ze zijn voor de cultuurhistorie van de streek, de technische staat en ligging, en geschiktheid voor eventuele nieuwe bestemming. Deze inventarisatie is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Overnachten in een landschuurtje

Om landschuurtjes te behouden en te beschermen, heeft het CHG samen met de Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM) en de betrokken gemeenten een reddingsproject opgezet. Binnen het project “Renovatie en hergebruik landschuurtjes”, dat in maart 2020 van start is gegaan, worden drie schuurtjes gerenoveerd en herbestemd, waarbij ze geschikt gemaakt worden voor overnachtingen. De planning is dat ze vanaf 2021 worden opgeknapt, met een voorbehoud wegens corona.

Onder het motto Bulbs & Breakfast zullen ze originele logeer- en recreatiemogelijkheden op het platteland bieden voor wandelaars, fietsers en toeristen. Voorop staat dat het bollenveld hiervan geen schade mag ondervinden. De schuurtjes die worden gerenoveerd, liggen bij Leeweg nr. 12 en nr. 19 in Noordwijkerhout en bij de Rijnsburgerweg tegenover nr. 25 in Voorhout. Hopelijk zullen ze als voorbeeld dienen voor andere eigenaren van de landschuurtjes. Wanneer de renovatie begint, is nog niet bekend vanwege de corona-maatregelen.

Meer informatie

Foto’s: CHG/Werkgroep Bollenerfgoed