Artikelen door Mauro Smit

Wijziging subsidie voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten

Met deze subsidieregeling verstrekt de provincie subsidies voor restauratie van rijksmonumenten en voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het monument. Door deze subsidie wordt de herbestemming van de monumenten bevorderd. Gedeputeerde Staten hebben op 12 november 2019 tot deze wijziging besloten. Hiermee zal onder meer de praktische afhandeling van […]

Verslag expertmeeting Marinekwartier Hellevoetsluis beschikbaar

Herbestemming ZH organiseerde onlangs een expertmeeting in samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis. Tijdens de expertmeeting genereerden herbestemmings-experts samen met betrokkenen ideeën voor de toekomst van het Marinekwartier in Hellevoetsluis. De deelnemers gingen in groepen aan de slag om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over een passend gebruik voor het terrein. Zie deze pagina voor meer informatie […]

Bijna 3 miljoen voor restauratie en herbestemming rijksmonumenten

Jaarlijks kent de provincie Zuid-Holland subsidie toe ten behoeve van restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Dit jaar wordt daarvoor een bedrag van bijna € 3 miljoen verstrekt. Door restauratie en herbestemming te stimuleren en mede daarmee verval en soms leegstand te voorkomen hoopt de provincie haar erfgoed te bewaren voor volgende generaties. In het kader […]

Handreiking: ‘Molenerven’

Zuid-Holland is met 228 molens een molenrijke provincie. In de afgelopen decennia is veel aandacht uitgegaan naar de instandhouding van molens, in het bijzonder naar het gebouw als werktuig. De directe omgeving, het molenerf, kreeg die niet of nauwelijks. Maar het erf vertelt veel over het functioneren van de molen. Dit geldt in het bijzonder […]

Verslag expertmeeting Schokbeton beschikbaar

Herbestemming ZH organiseerde onlangs een expertmeeting in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht. Tijdens de expertmeeting genereerden herbestemmings-experts samen met betrokkenen ideeën voor de toekomst van de voormalige schokbetonfabriek in Zwijndrecht. De deelnemers gingen in groepen aan de slag om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over een passend gebruik voor het terrein. Zie deze pagina […]

,

Restauratiefond compliment 2018: Meelfabriek te Leiden

Ab van der Wiel – de initiatiefnemer en inspirator van de herbestemming van de ‘De Meelfabriek’ in Leiden – had vandaag een extra reden voor een mooie dag. Naast het slaan van de eerste paal voor de parkeergarage door VNO-NCW voorzitter Hans de Boer, ontving hij uit handen van Restauratiefonds-directeur Kees-Jan Dosker het “Restauratiefonds compliment […]

,

Subsidie voor aanpak cichoreifabriek en sluis

De provincie Zuid-Holland heeft deze week o.a. twee belangrijke subsidieaanvragen voor monumentale restauraties gehonoreerd: één voor cichoreifabriek Ceres in Ouddorp (333.000 euro) en één voor de Waaiersluis (229.000 euro) in Gouda. De geldelijke steun is toegekend in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten. Daarmee beoogt het provinciebestuur naast stimulering van blijvende investeringen werkgelegenheid en vakmanschap […]