Heemschut constateert dat op 12 mei jl. een aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen bij de gemeente Westland voor het bouwen van negen appartementen in en aan de rijksmonumentale watertoren aan de Verburchlaan in Naaldwijk. Hiermee hoopt HET Architectenbureau de verkoop van de appartementen te bespoedigen. Het college vraagt advies aan de monumentencommissie. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal advies leveren. Heemschut Zuid-Holland is benieuwd of het college achter het bouwplan staat of niet. 

Reactie Heemschut Zuid-Holland

Nu het bouwplan ter toetsing is ingediend heeft Heemschut Zuid-Holland door middel van een schrijven aan B&W (opnieuw) duidelijk gemaakt tegen het bouwplan te zijn. Heemschut vindt dat het plan niet verder in procedure gebracht mag worden. Het college dient zich hiertegen publiekelijk uit te spreken. Heemschut vindt dat de uitstraling van de watertoren in dit plan verloren gaat. Dat is te betreuren, omdat de watertoren medebepalend is voor de identiteit van Naaldwijk.

 

Bron: Heemschut Zuid-Holland

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord